WHITEPAPERS

Wij willen onze expertise graag delen en daarom verspreiden we actuele thema’s middels whitepapers, die we regelmatig zullen delen op deze website en op Linkedin.

IT Regie Management

IT Regie Management is een vakgebied dat steeds relevanter wordt: primaire bedrijfsprocessen zijn steeds meet afhankelijk van een goed werkende informatievoorziening. Deze informatievoorziening vraagt sturing in een keten, waarbij veranderingen in de bedrijfsprocessen moeten worden vertaald naar nieuwe functionele en technische oplossingen. 

De veranderingen moeten op een optimale manier worden gerealiseerd in samenwerking met een netwerk van diverse partners binnen en buiten de organisatie. De continuïteit van de dienstverlening is daarbij een randvoorwaarde. Daarbij neemt het tempo van noodzakelijke veranderingen toe, zowel aan de bedrijfsmatige vraagkant als aan de technologische aanbodkant.

Een goede implementatie en adoptie van IT in de organisatie is cruciaal voor het realiseren van toegevoegde waarde. Dit vraagt stevige grip en sturing. De expertise hebben wij beschikbaar om dit ook bij jouw organisatie te realiseren.

IT Governance

IT Governance richt zich specifiek op de afstemming van strategische doelen met het organiseren en structureren van IT binnen een organisatie.

Daarnaast wordt het bestuur of directie van een organisatie op deze wijze (mede) verantwoordelijk gemaakt voor alle strategische besluitvorming in IT. 

Het hoofddoel van Governance is om alle stakeholders te betrekken in het IT besluitvormingsproces. Governance zorgt ervoor transparantie in een organisatie door het toewijzen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de betrekkende stakeholders.

Wij kunnen ook voor jouw organisatie IT Governance als proces structureren en inrichten en alle stakeholders meenemen in dit proces.