InterXept IT Adviseur/Intermediair

InterXept IT Adviseur/Intermediair

InterXept kan in jouw organisaties optreden als Adviseur/ Intermediair, waarbij de organisatie het resultaat contracteert en niet de inspanning. Waarbij wij het ownership voor de totaaloplossing op langere termijn nemen, want wij blijven aan boord!
InterXept Ecosysteem

InterXept Ecosysteem

InterXept maakt gebruik van de expertise in haar GC Ecosysteem om ook binnen jouw organisatie een breed scala aan problemen op te kunnen lossen.
InterXept Methodiek

InterXept Methodiek

InterXept heeft een 7 steps methodiek ontwikkeld, die voor klanten een hoge Return On Investment (ROI) oplevert zowel in aanpak als in kwaliteit van diensten.
InterXept Klant Strategie

InterXept Klant Strategie

InterXept levert IT Expertise/Advies, waarbij wij ons richten op dat deel van het IT landschap van de klant, dat extra aandacht, extra kennis en extra commitment vraagt.

Your IT Expertise Provider

AANPAK

Specifieke aanpak vanuit InterXept naar klanten : isoleer het probleem, contracteer de oplossing. Dit werkt, omdat we vanuit InterXept alle aspecten van de IT-contracten anders doen middels onze 7-stappen methodiek en ons abonnementen model. In een intake lichten we deze aanpak verder toe specifiek op de problemen bij u.

RESULTAAT

InterXept geeft klanten de garantie op een 100% klant resultaat vanuit onze aanpak in de 7 stappen methodiek. In onze contracten met klanten worden alle afspraken hierover helder vastgelegd, zodat er geen open eindjes zijn en de klant ook een 100% vertrouwen heeft in het uiteindelijke resultaat van onze samenwerking.

CULTUUR

We werken uitsluitend met consultants en partners, die onze cultuur en aanpak vinden passen op hun cultuur, eisen en wensen in opdrachten.
Deze consultants en Partners zijn onderdeel van ons GC Ecosysteem en hiermee creëren wij bij InterXept een ultieme basis om jouw organisatie optimaal te bedienen en een 100% resultaat te realiseren.

SAMENWERKING

Samenwerking en Kwaliteit staan hoog in het vaandel van InterXept en van ons Ecosysteem. Met onze 7 stappen methodiek kunnen wij in een volledig transparante samenwerking met jou die kwaliteit leveren, die jouw organisatie in deze dienst van ons verwacht. En op deze wijze halen wij ook een 100% tevredenheid met alle betrokkenen in ons Ecosysteem.

De InterXept Formule

STRATEGISCH

Wij levert IT-diensten waarbij we ons richten op dat deel van het IT-landschap van jouw omgeving, dat extra aandacht, extra kennis en extra commitment vraagt. Wij adviseren jullie organisatie omtrent IT strategie in relatie tot aansluiting op bedrijfsstrategie en bedrijfsprocessen. Tevens kijken we welke ontwikkelingen jouw organisatie doormaakt que groei en innovatie en hoe dat moet worden vertaald in IT strategie en IT processen. Daarnaast vullen wij dit aan met advies over en inzet van IT Governance, IT Regie, Regie Management en Contract & Leveranciers Management. Qua aanpak/uitvoering gebruiken wij eigen methodieken.

TACTISCH

Wij inventariseren jouw organisatie qua mensen, middelen en methodiek en dalen van daaruit af naar IT inrichting en infrastructuur. Met deze informatie voeren wij vervolgens een Quickscan uit op de huidige IT inrichting aangevuld met essentiële informatie vanuit jouw organisatie. Met de verzamelde gegevens stellen vervolgens een Programma van Eisen en Wensen op. Dat doen we middels onze 7-stappen methodiek die in alle onderdelen voor een constructieve aanpak en een 100% succesvol resultaat zorgt. Tevens gebruiken wij een abonnementen model om de kosten van onze dienstverlening overzichtelijk te houden.

OPERATIONEEL

Wij bespreken met jou de huidige IT problemen in relatie tot de bedrijfsactiviteiten in jouw organisatie en werken vanuit dat vertrekpunt samen met jou in de inventarisatie naar de uitwerking in een implementatieplan en een Roadmap. Wij acteren daarbij als onderdeel van jouw organisatie om de gewenste informatie te vergaren en ervoor te zorgen, dat de juiste expertise wordt ingezet. Kortom we vertalen de business requirements naar praktische oplossingen door middel van uitvraag, selectie en contractering. En wij nemen het ownership voor de totaaloplossing op langere termijn door "aan boord" te blijven.

WAT KAN INTERXEPT VOOR JOUW ORGANISATIE BETEKENEN?

% Resultaat
0
Stappen naar succes
0
% Return On Investment
15
GC Ecosysteem
0

DOELMARKTEN

InterXept heeft vanuit het concept en vanuit een maatschappelijke oriëntatie, die het beste past bij de missie en visie, gekozen voor de doelgroepen die de meeste toegevoegde waarde zullen ervaren van het innovatieve diensten aanbod.

Advies & Accountancy

lokale overheid

ONDERWIJSINSTELLINGEN

Uitvoeringsorganisaties

ZBO & RWT

zorginstellingen