Welkom bij InterXept

Welkom bij InterXept

InterXept brengt tijd, kennis en wederzijds commitment terug in overgeorganiseerde IT-omgevingen
InterXept Ecosysteem

InterXept Ecosysteem

InterXept maakt gebruik van haar GC Ecosysteem om een breed scala aan problemen op te kunnen lossen. Onze IT-Gamechangers zijn de factor X in onze aanpak.
InterXept Methodiek

InterXept Methodiek

InterXept heeft een 7 steps methodiek ontwikkeld, die voor klanten een hoge Return On Investment (ROI) oplevert zowel in aanpak als in kwaliteit van diensten.
InterXept Klant Strategie

InterXept Klant Strategie

InterXept levert IT diensten zoals cloud en werkplektechnologie, waarbij InterXept zich richt op dat deel van het IT landschap van de klant, dat extra aandacht, extra kennis en extra commitment vraagt.

Your IT Expertise Provider

INTERXEPT IS EEN IT-EXPERTISE PROVIDER. 

We helpen klanten om liggende en lopende IT-problemen aan te pakken en op te lossen met een maximaal resultaat.

IT -diensten zoals Cloud, Netwerk & Werkplek Technologie, gericht op dat deel van uw IT-landschap, dat extra aandacht, extra kennis en extra commitment vraagt. 

Dit zijn de diensten, die in de contracten met reguliere Managed Service Providers vaak het ondergeschoven kindje zijn of die in een IT-organisatie steeds maar vooruitgeschoven worden. 

We helpen organisaties wanneer in een actueel IT-project of -contract een relatief klein onderdeel niet binnen de bestaande afspraken of werkwijze valt op te lossen of er geen mensen voor te vinden zijn. 

In plaats van te volharden in de impasse, kan een organisatie kiezen voor de aanpak van InterXept :

ISOLEER HET PROBLEEM, CONTRACTEER DE OPLOSSING 

Dit werkt omdat we alle aspecten van IT-contracten anders doen:

Gestructureerde analyse: dit is altijd onderdeel van de dienst en vormt het fundament voor de overige stappen;

Strikte afbakening van het probleem en de opdracht, zodat dit fixed-price kan worden gecontracteerd;

Commitment doordat de IT-Professionals van InterXept op hun beurt worden gecontracteerd voor het specifieke probleem of project van de betreffende klant;

Tijd en kennis zijn schaars en dus duur. Beperkt de inzet van deze schaarse middelen tot de probleemgebieden, dan ben je per saldo goedkoper uit;

IT-Professionals weten weer waarvoor ze werken: extra motivatie die zorgt dat de beste vakmensen zich aan ons ecosysteem verbinden.

Over InterXept

AANPAK

Specifieke aanpak vanuit InterXept naar klanten : isoleer het probleem, contracteer de oplossing !
Dit werkt, omdat we vanuit InterXept alle aspecten van de IT-contracten anders doen! in de gesprekken met klanten lichten we deze aanpak verder toe specifiek op de problemen bij deze klanten.

RESULTAAT

InterXept geeft klanten de garantie op een 100% klant resultaat vanuit onze aanpak in de 7 stappen methodiek. In onze contracten met klanten worden alle afspraken hierover helder vastgelegd, zodat er geen open eindjes zijn en de klant ook een 100% vertrouwen heeft in het uiteindelijke resultaat van onze samenwerking.

CULTUUR

We werken uitsluitend met “professionals”, die onze cultuur en aanpak vinden passen op hun eisen en wensen binnen een organisatie. Wij gebruiken de Equalture methodiek om onze professionals te benaderen en te contracteren binnen ons GC Ecosysteem. Op deze wijze creëren wij bij InterXept een ultieme sfeer om onze klanten optimaal te bedienen en een 100% resultaat te realiseren.

SAMENWERKING

Samenwerking en Kwaliteit staan hoog in het vaandel van InterXept en van onze GameChangers. Met onze 7 stappen methode kunnen wij in een volledig transparante samenwerking met de klant die kwaliteit leveren, die de klant in deze dienst van ons verwacht. En op deze wijze halen wij ook een 100% tevredenheid bij onze GameChangers, die niet voor verrassingen komen te staan.

De InterXept Formule

7-STAPPEN

Veel IT-projecten of IT-contracten lopen vast op een relatief klein onderdeel, dat niet binnen de bestaande afspraken of werkwijze valt op te lossen. Of er zijn geen mensen voor te vinden. In plaats van te volharden in de impasse, kan een organisatie kiezen voor de aanpak van InterXept : isoleer het probleem, contracteer de oplossing ! Dit werkt omdat we alle aspecten van IT-contracten anders doen. Daarvoor hebben we een 7 stappen methodiek ontwikkelt, die in alle onderdelen voor een constructieve aanpak en een 100% succesvol resultaat zorgt.

STRATEGIE

InterXept levert IT-diensten zoals Cloud & Werkplek technologie, waarbij InterXept zich richt op dat deel van het IT-landschap van de klant, dat extra aandacht, extra kennis en extra commitment vraagt. Dit zijn de diensten die in de contracten met reguliere MSP’s altijd het ondergeschoven kindje zijn of die in een interne IT-organisatie steeds maar vooruitgeschoven worden. Ook productontwikkeling, portfoliomanagement en business development behoren tot het werkveld waar andere bedrijven niet in kunnen of willen voorzien. Voor veel voorkomende probleemgebieden ontwikkelt InterXept eigen oplossingen en methodes.

IT-GAMECHANGER

InterXept brengt tijd, kennis en wederzijds commitment terug in overgeorganiseerde IT-omgevingen. Onze IT professionals halen voldoening uit hun werk en onze klanten krijgen het commitment dat hun probleem opgelost wordt. De gestructureerde aanpak van InterXept zorgt ervoor, dat die twee kanten van de medaille bij elkaar komen. Onze professionals vullen elkaar aan en versterken elkaar waar mogelijk qua IT vakkennis en qua karakter en motivatie en vormen samen met onze klanten, onze partners en onze 7 stappen methodiek ons GC Ecosysteem. Deze opzet en aanpak maakt ons de IT Gamechangers !

DOELGROEPEN

InterXept heeft vanuit het concept en vanuit een maatschappelijke oriëntatie, die het beste past bij de missie en visie, gekozen voor de doelgroepen die de meeste toegevoegde waarde zullen ervaren van het innovatieve diensten aanbod van InterXept.

ZBO & RWT

Uitvoeringsorganisaties

lokale overheid

ONDERWIJSINSTELLINGEN

zorginstellingen

accountancy