EXPERTISE

InterXept heeft haar expertise samengesteld aan de hand van ervaringen in de markt en vanuit opgeloste problemen bij klanten in eerdere opdrachten.

Deze expertise hebben wij belegd in ons Ecosysteem en ons daarmee optimaal voorbereid om ook uw problemen aan te pakken en op te lossen.

WAT KAN INTERXEPT VOOR UW ORGANISATIE BETEKENEN?

Governance

Governance

IT Governance richt zich specifiek op de afstemming van strategische doelen met het organiseren/structureren van IT binnen een organisatie. Daarnaast wordt het bestuur of directie van een organisatie op deze wijze (mede) verantwoordelijk gemaakt voor de strategische besluitvorming in IT. Het hoofddoel van Governance is om alle stakeholders te betrekken in het IT besluitvormingsproces. Governance zorgt er voor transparantie in een organisatie door het toewijzen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de betreffende stakeholders.InterXept kan ook voor jouw organisatie IT Governance als proces structureren en inrichten.
IT-Regie

IT-Regie

Organisaties hebben vaak problemen bij het aansluiten van de IT op de kernprocessen binnen de bedrijfsvoering en op het meer servicegericht maken van de IT organisatie. Met het inschakelen van InterXept voor IT Regie en Regie Management zorg jij ervoor om de IT weer onderdeel te laten zijn van de kernprocessen en aan te sluiten bij de strategische doelstellingen van de organisatie. Op strategisch, tactisch en operationeel nivo hebben wij ervaren regisseurs beschikbaar. Samen zorgen we dat IT op de juiste manier bijdraagt aan de continuïteit van jouw organisatie.
IT (Huis) Adviseur​

IT (Huis) Adviseur​

InterXept kan voor organisaties optreden als (huis)IT adviseur, waarbij de organisatie het resultaat contracteert en niet de inspanning. Binnen onze samenwerking zullen wij het ownership voor de totaaloplossing op langere termijn nemen, want wij blijven aan boord! Kortom we vertalen de business requirements naar praktische oplossingen door middel van uitvraag, selectie en contractering. Vervolgens zorgen wij ervoor dat de geselecteerde IT dienstverlener zijn belofte waarmaakt in het contract en de implementatie. Tenslotte borgen wij dat de IT blijft meebewegen met de techniek en de gebruikers door middel van een roadmap.
Contract- & leveranciersmanagement

Contract- & leveranciersmanagement

Operationele IT processen vormen de basis van iedere IT organisatie. Dat geldt voor zowel de productie- en service-industrie, als de non-profitsector. Voor elke IT organisatie zijn afspraken met klant en/of leveranciersmanagement essentieel voor het tijdig en volgens afspraak leveren van IT diensten. Afspraken met klant en/of leverancier zijn vastgelegd in contracten en SLA’s. InterXept kan het inrichten van contract- en/of leveranciersmanagement ook voor jouw organisatie invullen.