EXPERTISE

InterXept heeft haar expertise samengesteld aan de hand van ervaringen in de markt en vanuit opgeloste problemen bij klanten in eerdere opdrachten.

Deze expertise hebben wij belegd in ons Ecosysteem en ons daarmee optimaal voorbereid om ook uw problemen aan te pakken en op te lossen.

WAT KAN INTERXEPT VOOR UW ORGANISATIE BETEKENEN?

Governance

Governance

IT Governance richt zich specifiek op de afstemming van strategische doelen met het organiseren/structureren van IT binnen een organisatie. Daarnaast wordt het bestuur of directie van een organisatie op deze wijze (mede) verantwoordelijk gemaakt voor de strategische besluitvorming in IT. Het hoofddoel van Governance is om alle stakeholders te betrekken in het IT besluitvormingsproces. Governance zorgt er voor transparantie in een organisatie door het toewijzen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de betreffende stakeholders.
Portfolio Management

Portfolio Management

IT Portfolio Management is het gecentraliseerde beheer van de processen, methoden en technologieën die door IT Managers worden gebruikt om huidige of voorgestelde IT activiteiten te analyseren en gezamenlijk te beheren op basis van vooraf vastgestelde kenmerken en IT strategie. Daarnaast wordt IT Portfolio Management gebruikt in combinatie met IT Project Management om projecten sturing en vorm te geven op een gestructureerde wijze. Belangrijke componenten hierbij zijn resource management, financial management, risk management en KPI’s.
IT-Regie

IT-Regie

Organisaties hebben vaak problemen bij het aansluiten van de IT op de kernprocessen binnen de bedrijfsvoering en op het meer servicegericht maken van de IT organisatie. Met het inschakelen van InterXept voor IT Regie en Regie Management zorg jij ervoor om de IT weer onderdeel te laten zijn van de kernprocessen en aan te sluiten bij de strategische doelstellingen van de organisatie. Op strategisch, tactisch en operationeel nivo hebben wij ervaren regisseurs beschikbaar. Samen zorgen we dat IT op de juiste manier bijdraagt aan de continuïteit van jouw organisatie.
Performance Management​

Performance Management​

Hoewel de naam anders doet vermoeden, gaat performance management meestal niet over het bereiken van de hoogst mogelijke performance door het uit ten treure tunen van code, maar over het oplossen van onaanvaardbaar lage performance. Soms is dat een kwestie van één verkeerd vinkje, maar meestal gaat het om een complex samenspel van de vele radertjes in een IT-omgeving. Dan is er behoefte aan de experts van InterXept, die boven de materie staan en met een multidisciplinaire aanpak de verbanden en afhankelijkheden kunnen vinden.
Contract- & Servicemanagement

Contract- & Servicemanagement

Operationele IT processen vormen de basis van iedere IT organisatie. Dat geldt voor zowel de productie- en service-industrie, als de non-profitsector. Voor elke IT organisatie zijn afspraken met klant en/of leverancier essentieel voor het tijdig en volgens afspraak leveren van IT diensten. Afspraken met klant en/of leverancier zijn vastgelegd in contracten en SLA’s. InterXept kan het inrichten van contract- en/of servicemanagement ook voor jouw organisatie invullen.
Interfaces​

Interfaces​

Een van de belangrijke ontwikkelingen van de laatste jaren is het steeds meer koppelen van gespecialiseerde systemen. Koppelingen en de interfaces en API’s waarmee die gerealiseerd worden, zijn daarom ontwikkeld tot belangrijke drivers van de integratie van processen en verbinden van mensen. De gebruikte API’s vormen de kern van de IT-architectuur. Mits in de design fase deskundig ingericht en toegepast, heb je er geen omkijken naar. Het is het soort expertise dat je niet elke dag nodig hebt binnen je IT-organisatie, maar àls je kennis nodig hebt, dan moet je de specialisten van InterXept inschakelen,