EXPERTISE

InterXept heeft haar expertise samengesteld aan de hand van ervaringen in de markt en vanuit opgeloste problemen bij organisaties in eerdere opdrachten.

Deze expertise hebben wij belegd in ons Ecosysteem en ons daarmee optimaal voorbereid om ook jouw problemen aan te pakken en op te lossen.

WAT KAN INTERXEPT VOOR JOUW ORGANISATIE BETEKENEN?

Governance

Governance

Onze IT Governance richt zich specifiek op de afstemming van strategische doelen met het organiseren/structureren van de IT binnen jouw organisatie. Daarnaast wordt het bestuur of directie van jouw organisatie op deze wijze (mede) verantwoordelijk gemaakt voor de strategische besluitvorming in IT. Het hoofddoel van Governance is om alle stakeholders in jouw organisatie te betrekken in het IT besluitvormingsproces. Governance zorgt er voor transparantie in een organisatie door het toewijzen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de betreffende stakeholders. En wij kunnen ook voor jouw organisatie IT Governance als proces structureren en inrichten.
IT-Regie

IT-Regie

Organisaties hebben vaak problemen bij het aansluiten van de IT op de kernprocessen binnen de bedrijfsvoering en op het meer servicegericht maken van de IT organisatie. Met het inschakelen van InterXept voor IT Regie en Regie Management zorg jij ervoor om de IT weer onderdeel te laten zijn van de kernprocessen en aan te sluiten bij de strategische doelstellingen van de organisatie. Op strategisch, tactisch en operationeel nivo hebben wij ervaren regisseurs beschikbaar. Samen zorgen we dat IT op de juiste manier bijdraagt aan de continuïteit van jouw organisatie.
IT Adviseur/Intermediair​

IT Adviseur/Intermediair​

InterXept kan voor organisaties optreden als IT adviseur/Intermediair, waarbij de organisatie het resultaat contracteert en niet de inspanning. Binnen onze samenwerking zullen wij het ownership voor de totaaloplossing op langere termijn nemen, want wij blijven aan boord! Kortom we vertalen de business requirements naar praktische oplossingen door middel van uitvraag, selectie en contractering. Vervolgens zorgen wij ervoor dat de geselecteerde IT dienstverlener zijn belofte waarmaakt in het contract en de implementatie. Tenslotte borgen wij dat de IT blijft meebewegen met de techniek en de gebruikers door middel van een Roadmap.
Contract- & leveranciersmanagement

Contract- & leveranciersmanagement

Operationele IT processen vormen de basis van jouw IT organisatie. Dat geldt voor alle organisaties in de doelmarkten in ons expertise portfolio.. Voor elke IT organisatie zijn afspraken op basis van contract- en/of leveranciersmanagement essentieel voor tijdig en volgens afspraak leveren van IT diensten. Afspraken met IT leveranciers zijn vastgelegd in contracten, SLA's en DAP's. Wij beschikken over de expertise om contract-en/of leveranciersmanagement ook voor jouw organisatie uit te voeren, zodat er geen open eindjes zijn als het gaat om de IT dienstverlening.
Transitiemanagement
Add Your Caption Text Here​

Transitiemanagement

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.