DOELMARKTEN

Wij hebben vanuit het concept en vanuit een maatschappelijke oriëntatie, die het beste past bij onze missie en visie, gekozen voor de doelgroepen die de meeste toegevoegde waarde zullen ervaren van het innovatieve expertise aanbod van InterXept.

aDVIES & accountancy

lokale overheid

ONDERWIJSINSTELLINGEN

Uitvoeringsorganisaties

ZBO & RWT

zorginstellingen

100% KLANTRESULTAAT

InterXept geeft organisaties de garantie op een 100% resultaat vanuit onze aanpak in de 7 stappen methodiek. In onze contracten met  organisaties worden alle afspraken hierover helder vastgelegd, zodat er geen open eindjes zijn en jouw organisatie ook een 100% vertrouwen heeft in het uiteindelijke resultaat van onze samenwerking.