BLOG

InterXept schrijft regelmatig BLOG’s over zaken, waar wij bij onze klanten mee geconfronteerd worden of die bij onze klanten leven.

Wij vinden het vanuit onze verantwoordelijkheid als IT Gamechangers van belang onze ervaringen in de IT markt te delen met onze contacten.

De snelle ontwikkeling van techniek en trends in IT-diensten maakt dat IT-afdelingen en IT-dienstverleners ook een steeds flexibelere skillset moeten hebben. Kennis en technologie die nu veel gevraagd is, bestond 5 jaar geleden nog nauwelijks. Over nog eens 5 jaar zal dat echter sterk verouderd zijn. Ook dat is een reden voor flexibilisering van de IT-medewerkers.

De markt voor IT-diensten is altijd al sterk in beweging. De technische ontwikkelingen en trends dicteren voortdurend nieuwe werkwijzen, waardoor nieuwe ondernemingen opbloeien, terwijl andere vergeten worden. De laatste jaren is er echter ook een negatieve trend: door de verdergaande consolidatie zijn veel excellente, kleinere IT-dienstverleners opgeslokt door investeerders.