USER STORY'S

Projecten uit onze praktijk geven aan welke problemen wij kunnen oplossen en hoe InterXept dat doet.

De aanpak van deze userstory’s is vanuit InterXept overal hetzelfde: Analyseer het probleem, contracteer de oplossing !!

 

VEROUDERDE SOFTWARE

U heeft verouderde software, dit kan zo echt niet langer. U heeft een mooie (cloud) applicatie op het oog. Veranderen gaat echter niet zomaar: de selectie, inrichting en migratie vraagt alles van de mensen die het nu ook al te druk hebben, terwijl de gebruikers – terecht – nergens last van willen hebben.

Als verandering en instandhouding door dezelfde mensen gedaan moet worden, komt van beide niets terecht. Het lijkt aantrekkelijk om voor de nieuwe applicatie een team in te huren, vaak van de nieuwe leverancier. “Turn Key…” Op de korte termijn de snelste en gemakkelijkste oplossing. Maar in de praktijk valt de adoptie vaak stil na de oplevering, omdat het team dat de applicatie gaat beheren, het nog in de vingers moet krijgen. Een ding is zeker: teleurstelling en frustratie.

Zet uw eigen team aan de implementatie van de nieuwe software. Op die manier valt het leertraject op het moment dat gebruikers daar nog geen last van hebben. Bovendien houdt u het projectmanagement en daarmee de planning in eigen hand.

Het beheer van de oude software contracteert u intussen veilig bij een klein team van InterXept. Deze zijn gewend om snel thuis te raken in legacy maatwerk applicaties en de gebruikers te ondersteunen bij dagelijkse issues. De software wordt uitgefaseerd, dus grote wijzigingen hoeven niet meer te gebeuren. Daarom vallen de kosten nog best mee. Maar omdat onze professionals worden afgerekend op 100% klanttevredenheid, bent u ervan verzekert dat de gebruikers tevreden zullen zijn, zodat u bij het adoptietraject van de nieuwe software tenminste niet met een achterstand begint. Dat is pas GameChanging!

Net als veel organisaties stapt u over naar een moderne werkplek, gebaseerd op cloud-technologie en geschikt voor thuiswerk en online samenwerken. De gebruikers zijn enthousiast en 80 ~ 85% van de applicaties draaien als een zonnetje. Echter: 10% van de software blijkt te haperen en 5% werkt al helemaal niet. Vaak gaat dat om slecht gedocumenteerde, verouderde software, waar geen goede ondersteuning voor te krijgen is. Terwijl de uitrol telkens vertraagt slaat het aanvankelijke enthousiasme al snel om in scepsis, terwijl planning en budget steeds verder uit beeld raken.

De zgn. ‘Modern Workspace’ is per definitie niet alleen nieuw voor de gebruikers, maar ook voor de meeste IT-medewerkers. De expertise en tijd ontbreekt om ook die lastige applicaties aan de praat te krijgen. Heeft u de implementatie van de moderne werkplek uitbesteed? Dan is de expertise misschien wel aanwezig, maar is onbeperkt ‘meerwerk’ nodig om dergelijke problemen aan te pakken. U dacht dit te ondervangen met fixed price afspraken? Dan zal dat door de leverancier gecompenseerd worden in een veel langere doorlooptijd of, erger, met een lagere kwaliteit.

Doorbreek de impasse door de oplossing niet te zoeken bij de partij die het probleem veroorzaakt, maar leg dit neer bij een neutrale – trusted – derde partij. Deze lost niet alleen de technische issues op, maar geeft ook een oordeel over waar de oorzaak van het probleem ligt – en waar de rekening dus naar toe moet.

Slechts een klein percentage van de applicaties zal problemen geven die niet binnen de lopende implementatie is op te lossen. Alléén daarvoor contracteert u de experts van InterXept. Toegegeven: deze hebben een hoger tarief. Maar omdat we dit contracteren op 100% klanttevredenheid, weet u precies waar u aan toe bent en omdat het om een beperkt aantal applicaties gaat, zijn de kosten beperkt ten opzichte van uw totale budget. Uw bonus: onze experts zijn stuk voor stuk autoriteit op hun vakgebied. Daarvan krijgt u een onafhankelijk oordeel over de oorsprong van de problemen, zodat daar u daarover het goede gesprek kunt aangaan met uw reguliere leverancier.

MODERNE WERKPLEK MET OUDE SOFTWARE

ONTBREKENDE INTERFACES

Uw bedrijfsvoering wordt ondersteund door een complex geheel van applicaties. Voor het gebruik is essentieel dat data vanuit een applicatie naadloos in andere applicaties kan worden verwerkt. In de praktijk blijkt daar bij de selectie van de software geen aandacht voor te zijn geweest. Gevolg is dat informatie omslachtig of zelfs handmatig moet worden overgezet van de front-end applicatie naar het back-end systeem. Een behulpzame applicatiebeheerder lost dit wel even op met de export en import-functie, bijvoorbeeld via een Excel-tussenbestandje. In elke organisatie vind je wel dergelijke noodoplossingen

In plaats van een oplossing te zoeken voor dit probleem, wordt er vaak jaren doorgewerkt op deze onbetrouwbare en dure wijze, die bovendien afhankelijk is van de beschikbaarheid, kennis en ervaring van één persoon. Als een deel van de applicaties bovendien slecht gedocumenteerd of verouderde zijn, is daar vaak geen goede ondersteuning voor te krijgen. Als er iemand wegvalt of een applicatie vernieuwd wordt, wordt het probleem echter urgent

Voor moderne applicaties zijn prima interfaces voorhanden in de vorm van API’s, waarmee deze direct gegevens kunnen uitwisselen. Wat oudere omgevingen zijn te integreren met middleware oplossingen, zoals ESB’s. De vraag is echter waar de verantwoordelijkheid ligt voor het inrichten en onderhouden van een dergelijke oplossing, want de applicatieleveranciers kijken doorgaans niet voorbij hun eigen demarcatie en zijn er soms zelfs bij gebaat om inefficiënte oplossingen in stand te houden. 

Voor het realiseren van de interfaces is een generalist nodig, die kan schakelen met de specialisten van de diverse software-leveranciers. Omdat de experts van InterXept worden gecontracteerd om zichzelf overbodig te maken, wordt het probleem opgelost binnen planning en budget. Inclusief de documentatie en nazorg die nodig is voor een 100% klanttevredenheid. Met als voordeel dat u bij de volgende wijziging in het applicatielandschap of de interfaces, de oplossing direct zelf kunt implementeren.

Na een intensieve selectie, implementatie en migratie periode, draait dan eindelijk de nieuwe applicatie. Uw vaste IT partner of de leverancier van de software heeft netjes volgens specificaties opgeleverd en het testprotocol is in goede samenwerking succesvol doorlopen, waarbij kleine issues direct werden opgelost. De gebruikers kunnen eindelijk enthousiast aan de slag maar helaas rapporteren ze al snel allerlei probleempjes die niet in de testen naar voren zijn gekomen. U en uw organisatie verwachten dat dit als nazorg wordt opgelost, net zo snel en adequaat als tijdens de implementatie.

Uw leverancier wijst u erop dat ze aan de specificaties heeft voldaan. “Maakt u maar een ticket aan, dan sturen we u een offerte.” Ondertussen lopen de gebruikers vast bij de helpdesk van de leverancier, waar ze door een stroperig proces met ‘tickets’ en ‘problemcases’ moeten, voor zelfs de kleinste zaken. De extra doorlooptijd en extra kosten zijn voor uw rekening en het enthousiasme van de gebruikers verdwijnt al snel.

In de cruciale eerste periode na implementatie moet hulp voor gebruikers dichtbij en toegankelijk zijn. Applicatiebeheer heeft het nog niet voldoende in de vingers. Je moet een specialist on-site of on-call hebben. De meeste software partijen kunnen wel specialisten on-site leveren, maar die rekenen plotseling het dubbele uurtarief en blijken ook nog minder productief dan tijdens de ‘fixed price’ implementatie. Bovendien zijn die er niet op gericht om zichzelf overbodig maken.

Doorbreek de vendor lock-in met een specialist van InterXept, die kennis en ervaring heeft met uw nieuwe applicatie. Die contracteert u voor een fixed periode op 100% klanttevredenheid, waar de expert zelf voor instaat. Dat wil zeggen dat die er alles aan doet om het resultaat te halen en daarmee zichzelf overbodig te maken na die periode. De InterXept IT professionals werken niet binnen een vast dienstverband, waardoor ze flexibeler en doelgerichter zijn. Voor de gebruikers betekent dit dat ze sneller geholpen worden en in de plezierige en korte inwerkperiode het enthousiasme van voor de nieuwe applicatie alleen maar groeit.

NIEUWE APPLICATIE INSTALLATIE

SECURITY SPECIALISATIES

De vertrouwelijkheid, beschikbaarheid èn integriteit van data vormen de ruggengraat van uw organisatie. De cybersecurity bedreigingen en risico’s binnen uw organisatie ontwikkelen zich echter sneller dan de inkt droogt op het contract met uw netwerksecurity leverancier. Terwijl we net de AVG regels hebben verwerkt, zijn er risico’s voor uw bedrijfsvoering zoals DDoS en Ransomware. Kwetsbaarheden in veelgebruikte toepassingen als Citrix en Apache laten zien dat niets of niemand ongevoelig is voor deze bedreigingen.

Security is vaak belegd bij het netwerkbeheer. Dat is op zich logisch omdat het een eerste vereiste is om het indringers zo moeilijk mogelijk te maken om binnen te komen. Zelfs de meest state-of-the-art ingerichte firewall zal echter al snel verouderen en vervuilen. Bij elke IT-wijziging dient u zich weer af te vragen wat de beveiligingsimpact is en de balans zien te vinden tussen veilig en bruikbaar. Security-dreiging is niet beperkt tot het netwerk, maar een dynamisch onderdeel van alle systemen, zowel organisatorisch als technisch.

De expertise om de externe en interne ontwikkelingen op security gebied bij te benen zijn praktisch onmogelijk om bij één afdeling of (gespecialiseerde) leverancier te beleggen. Ondanks alle mogelijke maatregelen moet u ervan uitgaan dat indringers vroeger of later binnenkomen en dient u dus ook binnen uw vertrouwde netwerk voldoende detectie en security maatregelen in te bouwen. En wanneer er een acute dreiging of incident is, moet u snel voldoende expertise beschikbaar hebben om data te beschermen en in het ergste geval de geïnfecteerde systemen opnieuw op te bouwen. 

Bij een calamiteit is een gespecialiseerd +security bedrijf nodig om de indringer te vinden, maar ook een partner met een ingang op alle specialisaties, en een goed begrip van de bedrijfsprocessen en afhankelijkheden in de organisatie. De praktische vertaling daarvan kunt u contracteren bij de netwerk, werkplek en applicatie experts van InterXept. Vanuit verschillende specialisaties leveren we de capaciteit om preventief of reactief te reageren op security dreigingen.

“Cloud tenzij”, het klinkt zo goed. Veel organisaties omarmen dit uitgangspunt, in de hoop eindelijk grip te krijgen op de IT-omgeving en het IT-budget. Zowel de grote (Amazon, Azure, Google) als de vele kleinere spelers schermen met besparingen en moeiteloze migraties. Maar al snel blijkt “garbage in = garbage out” ook hier op te gaan.

Zonder gedegen voorbereiding is een cloud migratie gedoemd te eindigen in het tegenovergestelde als waar het ooit om ging: de controle is zoek en het budget uit beeld. Maar belangrijker is nog om de doelstelling scherp te hebben: wat wil u nu precies bereiken met de Cloud Tenzij strategie. Anders zult u eindigen als zovelen: met een nieuwe omgeving, met niet alleen de oude problemen, maar ook een stel nieuwe daar bovenop.

Cloud technologie is volwassen en kan heel veel voor u betekenen. Voorwaarde is een zeer gedegen en gedetailleerd implementatieplan, gebaseerd op een grondige analyse en een focus op de gewenste resultaten. Met dat uitgangspunt kan uw eigen team, of de geselecteerde leverancier, een succesvolle implementatie uitvoeren, terwijl u zelf stevig aan het roer blijft.

In de voorbereiding wordt in 20% van uw tijd en budget, 80% van uw resultaat bepaald. Contracteer daarvoor de specialisten van InterXept, die zorgen voor een optimale basis waarop een solide project gebouwd kan worden. Omdat InterXept professionals persoonlijk garant staan dat u 100% tevreden bent, kunt u ook als het later – onvermijdelijk – wat stroever gaat in de project realisatie nog beschikken over het team van onze experts, dat aan uw kant van de tafel zit.

CLOUD MIGRATIE

PERFORMANCE TUNING

De nieuwe servers, cloud-storage, glasverbinding, firewall, database cluster of wat niet al is eindelijk opgeleverd. Na lange voorbereiding en hoge kosten is de tijd gekomen om tevreden gebruikers en management bonus te cashen. Helaas blijkt er vaak een kink in de kabel: op onverklaarbare wijze wordt de beloofde performance winst in de praktijk bij lange na niet gehaald.

Een IT-omgeving is een lange keten van mensen, apparatuur en infrastructuur. Als alles optimaal samenwerkt, loopt het als een zonnetje. Dit is vaak het geval met uw oude omgeving, waar jaren aan geschaafd is om alles goed te krijgen. Wanneer enkele onderdelen of desnoods alles vervangen wordt, heeft dat vaak teleurstellende resultaten omdat de rest van de keten door de onbalans juist slechter presteert. Tot overmaat van ramp zullen uw leveranciers op hoge toon elkaar aanwijzen als schuldige en meerkosten declareren voor elke aanvullende actie van henzelf.

De standaard diagnose en simpele tweaks op de individuele componenten van de keten zijn uiteraard als eerste uitgevoerd. Hopelijk helpt het. Mocht dat niet zo zijn, dan zit er niets anders op dan een integrale ketenbenadering. Daar heeft u niet alleen de product-specialisten van uw IT-afdeling of leveranciers voor nodig, maar ook experts die boven de materie staan en het geheel kunnen overzien en finetunen.

In de IT-branche is specialistische kennis de norm geworden. Volop verdieping, weinig verbreding.  Generalisten, met overzicht en holistisch analytische capaciteiten, zijn niet te vinden en nog minder te binden. Gelukkig vindt u deze generalisten wel bij InterXept en kunt u ons contracteren op het realiseren van de benodigde performance-winst. Dat wil niet zeggen dat elk performance probleem oplosbaar is binnen de bestaande resources, maar wel dat u er alles aan gedaan heeft om dat te bereiken. En omdat de InterXept professional een 100% klanttevredenheid garandeert, zal hij in dat geval alternatieve oplossingen aandragen om uiteindelijk uw doelen te bereiken en alsnog tevreden gebruikers te hebben.

100% KLANTRESULTAAT

InterXept geeft klanten de garantie op een 100% klant resultaat vanuit onze aanpak in de 7 stappen methodiek. In onze contracten met klanten worden alle afspraken hierover helder vastgelegd, zodat er geen open eindjes zijn en de klant ook een 100% vertrouwen heeft in het uiteindelijke resultaat van onze samenwerking.